Proceduri in caz de daune
Clientul are obligatia de a anunta Locatorul si de a raporta imediat Organelor de Politie orice dauna survenita la autovehiculul inchiriat. Dauna cu autor necunoscut obliga clientul sa obtina autorizatia de reparatie de la Organele de Politie.
Daca accidentul s-a produs din vina clientului acesta are obligatia ca pe langa autorizatia de reparatie sa posede si procesul verbal eliberat de Organele de Politie; de asemenea clientul are obligatia de a se prezenta la Asiguratorul Locatorului pentru a da o declaratie scrisa; in caz contrar se va factura intreaga contravaloare a daunei si a costurilor suplimentare generate de aceasta.
In cazul in care vinovat de producerea accidentului este un alt participant la trafic clientul are obligatia de a obtine de la Organele de Politie autorizatia de Reparatie impreuna cu procesul verbal constatator(constatare amiabila de accident) in ORIGINAL ,copii dupa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare si asigurarea RCA a vinovatului, dar si de a se prezenta la societatea de asigurari unde este asigurat vehiculul inchiriat pentru a da o declaratie.
In cazurile mai sus mentionate, clientul are obligatia de a verifica mentionarea tuturor daunelor constatate in autorizatia de reparatie; in caz contrar daunele netrecute in autorizatia de reparatie se vor factura integral clientului.

Descarca de aici Formularul de Constatare Amiabila >>
Descarca de aici Modelul de completare a unui formular de constatare amiabila >>
Acum pentru ca stii tot despre acest proceduri, plecam la drum ?
Inchiriaza o masina