Obligatiile clientului
Sa respecte intocmai termenii si conditiile prezentului contract precum si a anexelor acestuia.( fisa de livrare - primire)
Sa plateasca contravaloarea chiriei autovehiculului, odata cu preluarea acestuia, iar in caz de prelungire a duratei contractului cu acordul Locatorului, odata cu restituirea autovehiculului conform conditiilor prevazute in Cap. 3 al contractului de inchiriere.
Sa exploateze in conditii normale autovehiculul, conform instructiunilor de folosire si intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare, sa utilizeze numai carburant corespunzator specificatiilor tehnice ale vehiculului si sa il restituie in aceleasi conditii, pe baza fiselor de predare-primire. Dovada alimentarii cu un carburant corespunzator o reprezinta bonurile fiscal de alimentare, care trebuie pastrate si puse la dispozitia Locatorului la cerere. Concomitent va inapoia setul de chei primit in buna stare. In cazul pierderii sau deteriorarii acestora este de acord a plati suma de 200 Euro in conditiile precizate la 2.1.
Sa nu utilizeze autoturismul in scop de taximetrie, scoala de soferi, distributie, sporturi auto, activitati de paza si protectie , transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de impingere / tractare, sa nu dea current de la bateria masinii sau in alte activitati ilicite.
Sa achite amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savarsite pe perioada inchirierii de catre conducatorii autovehiculului ce face obiectul prezentului contract. Sa achite taxe de pod sau alte taxe suplimentare care nu apar in contract. In cazul in care clientul incalca Codul Rutier in vigoare, savarsind o fapta contraventionala sau infractionala, din care rezulta o amenda si Locatorul este instiintat ulterior datei de final a contractului de inchiriere, clientul se oblige sa achite contravaloarea amenzii si este deacord ca Locatorul sa puna la dispozitia Organelor de Control toate datelor personale si copii ale actelor de identitate.
Sa nu permita conducerea autovehiculului de catre alte persoane in afara acelora mentionate in contract ;in caz contrar , in caz de dauna va suporta in totalitate costurile de reparatie a autoturismului.
Sa nu vanda, inchirieze sau dispuna de autovehicul in orice alt mod decat cel agreat prin prezentul contract.
Sa suporte contravaloarea tuturor daunelor autoturismului, si/sau tertilor produse din culpa sa in timpul savarsirii oricaror infractiuni incriminate de legislatia in vigoare, inclusiv conducerea autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor ori substantelor stupefiante, psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Daca daunele produse au ca rezultat imposibilitatea folosirii masinii pe durata reparatiilor defectiunilor atunci se va retine garantia depusa.
Sa instiinteze Locatorul, la cererea acestuia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul.
Sa permita examinarea autovehiculului de catre Locator, in maxim 24 de ore de la cererea acestuia.
Sa returneze Locatorului autovehiculul imprumutat la termenul si in conditiile prezentului contract si sa suporte toate cheltuielile de aducere a autovehiculului in cazul in care nu respecta locul retunarii.
Pentru ca pagubele produse in urma unui eveniment rutier sau furt sa poata fi recuperate prin asiguratorul Locatorului, este obligatorie declararea acestora de catre Client organelor de politie din raza localitatii in care s-a produs evenimentut, urmand ca in caz contrar contravaloarea pagubelor sa fie suportata integral de catre Client.
Situatii asimilate furtului autoturismului savarsit de catre Client sau cu complicitatea Clientului:
- depasirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 5 ore in lipsa unei intelegeri intre parti privind prelungirea termenului de inchiriere;
- lipsa sesizarii organelor de politie in cazul disparitiei autoturismului si lipsa confirmarii plangerii din partea politie, lipsa cheii originale a autoturismului .
 
Crezi ca poti respecta cele de mai sus ?
Inchiriaza o masina